Kata változás 2021

KATA VÁLTOZÁS 2021.01.01-től

-      Egy magánszemély egyszerre csak egy helyen lehet bejelentett kisadózó! Így pl ha egyéni

       vállalkozóként kisadózó / katás /, akkor mellette már nem lehet katás Bt tagjaként is

       kisadózó. 2020.12.31-ig vagy megszünteti az egyik kisadózói jogviszonyt vagy a NAV

       hivatalból szünteti meg és az elsőként bejelentett kisadózói jogviszonyt tartja meg!

-     Ha egy belföldi vállalkozás (kifizető) olyan kisadózóval lép kapcsolatba, akivel kapcsolt

      vállalkozási viszonyban áll, akkor minden kifizetett összeg után 40 %-os adófizetési

      kötelezettsége keletkezik a tárgyhónapot követő hónap 12-ig (a szokásos havi járulék

      bevallással egyidejűleg). Tehát a céget terheli az adófizetési kötelezettség!

-     Ha egy belföldi vállalkozás (kifizető) olyan kisadózóval lép kapcsolatba, akivel nem áll

      kapcsolt vállalkozási viszonyban, úgy a tárgyévben ugyan annak a kisadózónak összesítve

      a 3 millió Ft-ot meghaladó kifizetés után 40 %-os adófizetési kötelezettsége keletkezik a

      tárgyhónapot követő hónap 12-ig. Tehát a céget terheli az adófizetési kötelezettség!

-    Ha a kisadózó vállalkozás olyan külföldi vállalkozással (kifizetővel) lép kapcsolatba, akivel

      kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, akkor az összes onnan szerzett bevétel 71,42%-a után

      a kisadózó 40%-os adót fizet a tárgyhónapot követő hónap 12-ig! Tehát a kisadózót

      terheli az adófizetési kötelezettség!

-    Ha a kisadózó vállalkozás olyan külföldi vállalkozással (kifizetővel) lép kapcsolatba, akivel

      nem áll kapcsolt vállalkozási viszonyban, akkor a tárgyévben összesítve a 3 millió Ft-ot

      meghaladóan szerzett bevétel 71,42 %-a után a kisadózó 40%-os adót fizet a tárgy-

      hónapot követő hónap 12-ig! Tehát a kisadózót terheli az adófizetési kötelezettség!

-     Az OEP-től származó finanszírozásra és költségvetési szervtől kapott bevételre nem

      vonatkoznak a fenti adózási szabályok!

-    A vírushelyzet miatt a kata fizetése alól mentesített hónapok miatt a 12 milliós határt nem kell

      csökkenteni!

      A 12 millió Ft-os éves értékhatár továbbra is él, vagyis a fentiektől függetlenül, ha a

      kisadózó az éves határt túllépi, úgy a feletti összegre a kisadózónak 40%-os adófizetési    

      kötelezettsége keletkezik az éves bevallás beadásakor

     Nem számít bele a 12 milliós határba az a 40 %-os adóalap, amely után a kisadózó vagy   

     a kifizető 40 % adót fizetett!!! Nem igaz ez az Áfa 12 milliós határra!!!

1.  A szerződés megkötésekor a kisadózó írásban nyilatkozik a partner (kifizető) felé, hogy

      kisadózó vállalkozásnak minősül!

2.   A kifizető cég a tárgyévet követő január 31-ig tájékoztatja a kisadózót a 40 %-os mértékű

      - mindkét jogcímen fizetett - adó alapjaként figyelembe vett összegről. (Olyasmi, mint a munkavállalóknak az M30-as igazolás.)

A kapcsolt vállalkozás értelmezését tekintve a szakmában jelenleg viták folynak és a NAV álláspontja pedig nem ismert, így az egyértelmű eseteken kívül mi sem tudunk tanácsot adni egyelőre. Iránymutatásnak a Tao tv szerinti kapcsolt vállalkozás fogalmát vesszük alapul.

(Kérjük vegye figyelembe a cikk megjelenésének dátumát, hiszen azóta a jogszabályok már változhattak)